ស្លាក​សញ្ញា: ពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដំឡូង

កម្មវិធីតុក្កតាប៉េតង់ ២០២០ ។ កម្មវិធីនៃព្រឹត្តិការណ៍

កម្មវិធីតុក្កតាប៉េតង់ ២០២០ ។ កម្មវិធីនៃព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍ឧស្សាហកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាស្របគ្នានឹងខួបលើកទី ១០០ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះថា A.G. ឡូកហា“ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ ២៦ មិថុនា…