ស្លាក​សញ្ញា: បច្ចេកវិទ្យាភីអេហ្វអេហ្វ

កែច្នៃដំឡូងនិងបន្លែ។ លទ្ធភាពនិងគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃចរន្តអគ្គិសនី (PEF)

កែច្នៃដំឡូងនិងបន្លែ។ លទ្ធភាពនិងគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃចរន្តអគ្គិសនី (PEF)

ទស្សនាវដ្តីប្រពន្ធ័ដំឡូងមីនិងក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់អេឡាហ្កាបសូមអញ្ជើញអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលឧទ្ទិសដល់បច្ចេកវិទ្យាប្រសិទ្ធភាពថាមពលទំនើបសម្រាប់កែច្នៃវត្ថុធាតុដើមដោយប្រើចរន្តអគ្គិសនី ...