ទប់ស្កាត់បច្ចេកវិទ្យា។ ការផ្ទុកដំឡូងនិងខ្ទឹមបារាំងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

នៅថ្ងៃទី ១ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០ ច្បាប់ Chlorprofam ហាមឃាត់ (CIPC) បានចូលជាធរមាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។ ជាការកត់សម្គាល់សហភាពអ៊ឺរ៉ុបបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់នេះ…

អានបន្ថែម
  • ពេញនិយម។
  • យោបល់
  • ចុងក្រោយ

ដំណឹង​ថ្មី​នេះ